• Witaj na naszej oficjalnej stronie
  TransCom International - profesjonalne rozwiązania
  Alco-Sensor
  DrugWipe
  Testy MMC
  Głośniki
  Generatory
  Oświetlenie
 • Image 1
  Flagowy produkt Alco-Sensor IV
  Profesjonalny analizator wydechu (pot. alkomat)
 • Profesjonalna obsługa na najwyższym poziomie
  Serwis, produkcja, laboratorium oraz sprzedaż
  Image 1
  Image 2
  Image 3
  Image 4
  Image 5
  Image 6
  Image 7
  Image 10
Katalog - Testy MMC
Pobierz katalog
Testy MMC
Katalog - Alkomaty
Pobierz katalog
analizatorów wydechu
Katalog - oświetlenie specjalistyczna
Pobierz nasz nowy
katalog oświetleniowy

Witaj na oficjalnej stronie TransCom International

Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa publicznego

Alco-Sensor

Grupa analizatorów wydechu typu Alco-Sensor (pot. alkomat) to mieszczące się w dłoni urządzenia dowodowe oraz testery trzeźwości. Analizatory posiadają rozwiązania i zabezpieczenia, gwarantujące wysoką dokładność i precyzję pomiaru.

Narkotesty

Wyjątkowa precyzja przeprowadzanych testów gwarantuje niezwykłą skuteczność ustalenia nawet śladowych ilości narkotyków w organizmie człowieka lub na badanych powierzchniach

Sygnalizacja

Głośniki, generatory, belki świetlne, beacony, mini belki świetlne, fale świetlne, lampy kierunkowe itd.

Zapoznaj się z NOWOŚCIAMI w naszej firmie

Najczęściej oglądane produkty

Partnerzy

 • Intoximeters
 • Whelen
 • Securetec
 • MMC

Dlaczego warto wybrać TransCom ?

Działamy na terenie Polski oraz w kilku krajach europejskich jako wyłączny przedstawiciel firm: Intoximeters. Inc, Whelen, Securetec i MMC.

Naszymi głównymi odbiorcami są: Policja, Żandarmeria Wojskowa, Wojsko Polskie, Izby Wytrzeźwień, Straż Miejska, Agencje Ochrony Mienia, Szpitale, Zakłady Pracy.

Autoryzowany serwis techniczny firmy TransCom International zajmuje się obsługą serwisową (przeglądy techniczne, adiustacja, naprawy) urządzeń do kontroli trzeźwości firmy INTOXIMETERS INC.

Wieloletnie doświadczenie i nowoczesne narzędzia pracy pozwalają nam sprostać wszelkim postawionym przed nami zadaniom. Dysponujemy bogatą bazą wiedzy, właściwym sprzętem technicznym oraz najnowszymi rozwiązaniami informatycznymi co w połączeniu daje olbrzymi potencjał i możliwości.

W strukturze firmy znajduje się akredytowane przez PCA laboratorium wzorcujące analizatory wydechu.

Wiecej

TransCom International posługuje się zaawansowanym systemem PROFIT CRM

TransCom International aplikacje

 • .
PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2024 nasza firma zostaje przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i zmienia nazwę na:

TransCom International sp. z o.o.

Wszytkie pozostałe dane jak : adres firmy, NIP, konta bankowe i dane kontaktowe pozostają bez zmian
Oficjalna informacja

KATALOG ANALIZATORÓW WYDECHU TRANSCOM INTERNATIONAL
KATALOG TESTÓW MMC TRANSCOM INTERNATIONAL
Zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi Informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez TransCom:
Kto przetwarza Państwa dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych – jako naszych klientów, potencjalnych klientów oraz użytkowników urządzenia - jest TransCom International sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 2, 48-370 Paczków, KRS: 0001109254, NIP: 7530002068.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe
Dane naszych klientów przetwarzamy na podstawie i w celu:
 1. zawarcia i wykonania umowy (na zakup/serwis/wzorcowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych służących do identyfikacji alkoholu oraz testów do identyfikacji środków odurzających) lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą - kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej/ formularza kontaktowego/faxu/listownie i składając zamówienie lub prosząc o przedstawienie oferty, podajecie Państwo swoje dane osobowe, które przetwarzamy we wskazanym celu;
 2. założenia i użytkowania konta w Panelu klienta dostępnego na stronie www Administratora – podając dane osobowe w celu założenia konta w Panelu klienta, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas podanych danych osobowych we wskazanym celu;
 3. wypełniania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym marketingu bezpośredniego własnych usług;
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 5. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia faktury);
Dane osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem poczty/elektronicznej przetwarzamy na podstawie i w celu:
 1. udzielenia odwiedzi na zadane pytanie - kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego w celu innym niż zawarcie umowy, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
Dane użytkowników urządzenia przetwarzamy na podstawie i w celu:
 1. wykonania umowy z klientem – w sytuacji, kiedy Państwa pracodawca (a nasz klient) przekazuje nam Państwa dane kontaktowe, dane te trafiają do tzw. kartoteki urządzenia, która dostępna jest dla klienta i/lub dla użytkownika urządzenia poprzez Panel klienta i przetwarzana są w celach kontaktowych oraz w celu „monitorowania” urządzenia, w stosunku do którego świadczone są dalsze usługi (gwarancja, wzorcowanie itd.)

W każdym przypadku dane osobowe możemy przetwarzać także podstawie zgody (w razie jej wyrażenia) – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy, udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub założenia konta w Panelu klienta.

Czy potrzebna nam Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W sytuacjach wskazanych powyżej, tj. w oparciu o wyszczególnione podstawy przetwarzania, i we wskazanych celach, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez konieczności uzyskiwania zgody. We wskazanych przypadkach – to właśnie Państwa zgoda jest podstawą przetwarzania przez nas podanych danych osobowych. Chcąc wykorzystać dane w innych celach, np. w celu przesyłania Państwu ofert handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, musimy poprosić Państwa o zgodę. Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, a w razie jej udzielenia - dane osobowe przetwarzane będą jednie w celu wskazanym w treści zgody. Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem. Zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy: transcom@transcom.com.pl

Czy przekazujemy komuś Państwa dane osobowe

Co do zasady – nikomu nie udostępniamy Państwa danych osobowych. Dane osobowe w drodze umowy (zgodnie z art. 28 RODO) powierzamy do przetwarzania podmiotom, z których usług korzystamy w związku przetwarzaniem danych - dostawcom usług IT (w szczególności usług hostingowych) – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Wybrani przez nas dostawcy usług IT gwarantują odpowiednie środki zabezpieczenia danych, w tym przechowywanie danych osobowych na serwerach znajdujących się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i/lub państw uznanych przez Komisję Europejską za państwa posiadające wystarczający poziom ochrony danych osobowych – jedynie w ten sposób dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Co do zasady, dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz po jej zakończeniu - przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktury) - zgodny z przepisami prawa. Jednak w niektórych przypadkach, będziemy przechowywać dane krócej:

 1. w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie – dane będą usuwane (wraz z korespondencją mailową/wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego) po upływie 24 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z potencjalnym klientem;
 2. w przypadku (i w razie) przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.
Przysługujące Państwu uprawnienia

Macie Państwo prawo żądania od nas: dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO); przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy: transcom@transcom.com.pl

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwu, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego - w dowolnym momencie. Możecie Państwo wnieść sprzeciw przesyłając stosowną informację na adres mailowy: transcom@transcom.com.pl