Działanie 1.1. B+RBeneficjent: TRANSCOM INTERNATIONAL S. ŚLEZIAK, W. FILIPOW SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt nr RPOP.01.01.00-16-0002/16-00

Budowa i wyposażenie laboratorium działu B+R firmy Transcom International S.J. z siedzibą w Paczkowie oraz przeprowadzenie badań w celu opracowania innowacyjnego w skali świata ustnika ze wskaźnikiem temperatury do analizatorów wydechu.

Cel projektu: Opracowanie innowacyjnego w skali świata ustnika ze wskaźnikiem temperatury do analizatorów wydechu.
Wartość projektu: 4 929 129,48 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 291 564,55 PLN31.01.2018 Informacja o wybranym wykonawcy do postępowania ZK/02/2017/EFRR

TransCom International spółka jawna w związku z zamiarem zakupu, dostawy i instalacji wtryskarek do tworzyw sztucznych na halę produkcyjną znajdującą się w Nysie (48-300) przy ulicy Otmuchowskiej 56 przeprowadziło postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności. Po przeprowadzonej procedurze wyboru ofert wybrano następujący podmiot do realizacji zamówienia:

ARBURG POLSKA SP. Z.O.O
Al. Jerozolimskie 233
02-495 Warszawa

Data wpłynięcia oferty : 18.01.2018 godz. 13:21


21.08.2017 Zaproszenie do złożenia oferty – w celu szacowania wartości zamówienia

Szanowni Państwo

TransCom International spółka jawna w związku z zamiarem zakupu układu do badania analizatorów wydechu metodą suchych wzorców gazowych wraz z montażem w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż wraz z uruchomieniem urządzenia. Poniżej do pobrania treść zaproszenia do złożenia oferty oraz formularz oferty.

24.04.2018 Zaproszenie do złożenia oferty – w celu szacowania wartości zamówienia ZO/01/2018/EFRR

Szanowni Państwo

TransCom International spółka jawna w związku z zamiarem zakupu stanowiska do badania analizatorów wydechu metodą wilgotnych wzorców etanolowych wraz montażem w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż wraz z uruchomieniem urządzenia. Poniżej do pobrania treść zaproszenia do złożenia oferty oraz formularz oferty.